• slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
Duyurular

1. Gün Sabah saat 09:00 Karşıyaka belediye karşısından aracımız kalkarak otelimize doğru yola çıkacağız yol üzerinde yapacağımız kahvaltıdan sonra öğle saatlerinde otelimize varıyoruz. Otele yerleştikten sonra (Termal suyu Bikarbonat iyonunca çok zengin olup, Kalsiyum, Magnezyum iyonları da içermektedir. Çeşitli hastalıkların tedavisinde 1230’lu yıllardan beri kullanılmaktadır. İçerdiği mineraller sayesinde gençlik suyu olarak da kabul edilen Termal suyunun yer altından çıkış sıcaklığı 42 derece olup, tesisteki bütün odalarda, havuzlarda ve tedavi merkezindeki birimlerde mevcuttur.) termal suların şifalarından yararlanmaya başlıyoruz. Arada coffee break alıp keyfimize bakıyoruz Akşam otelde açık büfe yemeğimizi alıyoruz canlı müzikle eğlenmeye devam edip  istirahat için odalarımıza çekiliyoruz.

2.Gün sabah otelde açık büfe kahvaltımızı aldıktan sonra termal suların şifalarından yararlanmaya devam ediyoruz akşam üstü coffee break alıp eğlenmeye devam ediyoruz akşam açık büfe yemeğimizi aldıktan sonra canlı müzik’le eğlenceye doyuyoruz istirahat için odalarımıza çekiliyoruz.

3. Gün sabah otelde açık büfe kahvaltımızı aldıktan sonra oda çıkış saati eşyalarımızı aracımıza koyduktan sonra İZMİR'e doğru yola çıkıyoruz. Aralardaki molalardan sonra akşam saati Karşıyaka belediye önünde yolculuğumuza son veriyoruz.

ücrete dahil olanlar

gidiş dönüş ulaşım 

otelde 2 açık büfe kahvaltı

otelde 2 coffee break

otelde 2 açık büfe akşam yemeği

otelde 2 gece canlı müzik eğlence 


İzmir Hava Durumu
Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 0   0
EURO 0   0
       
Özlü Sözler
Hayatın güzel değilse ya yanındakiler yanlış insanlardır, ya da aklındakiler.
Sponsorlarımız
RUH SAĞLIĞI

İnsan yaşamında en kıymetli ve değerli hazinesi sağlıklı bir birey olabilmesidir.

Sağlığın tanımı,  Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirtildiği gibi, bireyin ruhsal, bedensel ve toplumsal yönlerden tam iyilik hali olarak tanımlamıştır. Ruh sağlığı ise, bireyin kendisi ve çevresiyle daima denge ve uyum içinde olmasıdır. Bireyin yaşamındaki sürekli değişen dengelere her durumda uyum sağlayarak, çevresiyle olumlu ilişkiler kurması, ruh sağlığının iyi olduğunun göstergesidir. 

Bireyin, toplumdaki diğer bireylerle denge ve uyum içinde yaşayabilmesi için öncelikle kendi içinde denge ve uyum sağlaması gereklidir. Kendi iç dünyasında parçalanmış bir birey kendisiyle barış ve huzur içinde uyum sağlayamadığından, başkalarıylada sürekli çatışma halinde olma durumu olasıdır.

 

SAĞLIKLI BİR BİREYDE OLMASI GEREKENLER

 

1. Sağlıklı bir birey, her zaman kendisiyle uyumlu olmalıdır.
2. Birey, içinde yaşadığı yakın ve uzak çevresiyle ilişkiler kurup bu ilişkileri devam ettirebilmelidir.
3. Birey, insanlarla iş birliği yapabilmeli, sevgiye ve saygıya dayalı bağlar kurabilmelidir.
4. Birey, kendine güvenmelidir.
5. Birey, toplumda bir yeri ve görevi olduğu duygusunu edinmiş olmalıdır.
6. Bireyin geleceğe yönelik planları olmalı, bunları gerçekleştirmek için gerçekçi bir yol izlemelidir.
7. Bireyin karşılaştığı zor durumlarla mücadele edebilme gücü olmalıdır.
8. Birey, kendi başına kararlar alabilmeli, kararlarının sorumluluğunu taşıyabilmeli ve sonuçlarına katlanabilmelidir.
9. Bireyin yaşadığı toplumla ters düşmeyen, benimsediği değerleri ve inançları olmalıdır.
10. Bireyin mesleği dışında eğlendirici, dinlendirici ve kendini geliştirici; spor, sanat gibi uğraşları olmalıdır.

Birey, kişiliğini oluşturan ilk ruhsal yapıyı 0-6 yaş çocukluk döneminde oluşturur. Burada ailenin önemi büyüktür. Çocuğun sağlıklı bir kişiliğinin oluşumunun temelleri söz konusudur. Gelecek yaşamını etkileyen tüm dinamikler burada şekillenir. İyi bir kişilikle tolum içinde bir birey olarak yer alabilmesini sağlayan, destekleyen, şekillendiren ailedir. Aile sürekli kendini yenilemeli, geliştirmeli iyi, örnek, rol model olmalıdır. 

 

RUH SAĞLIĞI İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

 

Kişilik;

Bir insanı diğer insanlardan ayıran duygu, düşünce, değer yargıları ile birlikte tutum ve davranışların tümüdür. 

Freud’a göre kişilik biyolojik temelli üç ana bölümün birbirini
etkilemesinden oluşan bir olgudur.


Kişiliği oluşturan bu bölümler; id, ego, süperegodur.

 

İD (Alt benlik): Kişiliğin en ilkel yapısıdır. İd, haz ilkesine göre çalışır. İçgüdüleri, istekleri içerir.
Örneğin, çok sevdiğimiz bir gofreti yolda karşıdan gelen kişide görünce, o gofreti yiyebilmek için gasp edercesine onu alma isteğidir. Yani hiçbir ahlaki kural içermeden ilk içgüdüsel isteğimizdir.

 

EGO (Benlik): İdin yöneticisi, koruyucusu, savunucusu gibidir. Burada gerçeklik prensibine göre çalışır ve id ile süperego arasında bir arabuluculuk görevi üstlenir. Freud’a göre sağlıklı bir ruh yapısı için egonun görevlerini yerine getirmesi gerekmektedir. Ego, idin aşırı istekleri ve süperego aşırı yasakları karşısında bir uzlaştırıcıdır. Bu üç mekanizma dengede olmalıdır. Denge bozulduğu an ruh sağlığı da bozulur. İç ve dış hayatın uzlaştırıcısıdır. Örneğin, egoya göre o gofreti yemenin yolu;o kişiye kibarca sorup bir tane istemekten geçer.

 

Süperego (Üst benlik): Kültürün, ahlakın temsilcisidir. Toplumun “Ayıptır, günahtır.” gibi değerler sistemiyle gelişir. Vicdan olarak da adlandırılabilir. Bireyin davranışlarını kontrol eden bir sıkı denetim mekanizması gibidir. Süperego bireyde kuralların içselleştirilmesini temsil eder ve haz ilkesi ile çalışan id’in aksine baskıcı bir güç içerir. Örneğin, başkasının elinde gördüğümüz o gofreti o anda almanın ne kadar ayıp
bir şey olduğu içsel olarak bilinçaltımıza yerleşmiştir.

 

Karakter;
Kişiliğin, kalıplaşmış olan en belirgin özelliklerini anlatmak için karakter kavramı kullanılır. Kişiliğe göre daha dar kapsamlı olup kişinin ahlaksal değerlerini vurgular. Sağlam karakterli dendiğinde, genel olarak dürüst,
güvenilir, sözünde duran, davranışları ile toplumsal değerlere uyum sağlayabilen kişi anlaşılmaktadır. Karakter sonradan kazanılır ve kişinin yaşadığı kültürü yansıtır. Ayrıca karakter, insanın davranışlarına göre çevrenin verdiği değerdir. Bireyin karakteri, kişisel özellikler ile içinde yaşadığı çevrenin değer yargılarından oluşur. Çocukluk döneminden itibaren gelişmeye ve biçimlenmeye başlar.

 

Mizaç;
Mizaç veya huy; bireyin kalıcı özelliklerinin en belirgin duygusal yönlerini anlatmak için kullanır. Genel olarak aynı duygusal durumu ve davranışları sergilemesi de kişinin mizacını ortaya koyar.Örneğin; öfkeli, neşeli, asık suratlı vb. olmak gibi .

 

İhtiyaç;
Bireyin, yaşamı boyunca hep ihtiyaçları vardır ve bu ihtiyaçlar bazı davranışların gelişmesine yol açmaktadır. İhtiyaç; birey için en elverişli koşulların ve denge durumunun bozulması durumunda ortaya çıkan eksiklik durumudur. Bir ihtiyacı gidermek için organizmayı harekete geçiren itici güç ‘’dürtü’’, bireyin İhtiyacını
gidermek için belli yönde etkinlik göstermesi eğilimine ise “güdü”denir. Güdüler belli davranışların ortaya çıkmasını sağlar.

 

                                               Maslow’ un ihtiyaçlar hiyerarşisi (Maslow piramidi)

Davranışların oluşum süreci;
İhtiyaç - Dürtü - Güdü - Davranışlar.

 

Maslow(Mazlov) ihtiyaçları, kişinin aşması gereken basamaklı bir piramide benzetmiştir, bu piramide Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi denir. Maslow teorisinde ihtiyaçları; temel ihtiyaçlar ve üst düzey ihtiyaçlar diye iki grupta sınıflandırmış ve insanın davranışlarının temelinde ihtiyaçların bulunduğunu belirtmiştir. Bu teoriye göre insanın temel ihtiyaçları yeterince karşılanmadan bir üst ihtiyacın karşılanması zor ve anlamsızdır.
Örneğin; sürekli aç kalan ve sokaklarda yaşayan birisine Mono Lisa’nın sanatsal değerinden bahsetmek onun için hiç bir anlam ifade etmeyecektir. İhtiyaçlar yeteri kadar karşılanıp, piramitte yukarı doğru çıkabildikçe hayattan alınan tatmin yükselecektir.

KAYNAKLAR/ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI(YETİŞKİN VE ÇOCUK
RUH SAĞLIĞI) Osman UNCU,Yasemin KAYIŞ, Züleyha LAFÇI /MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

 

 

 

SOSYOLOG/ İLiŞKİLER KOÇU ve  AİLE DANIŞMANI 

BİLGEN BİNGÖL

Bilgi ve danışmanlık için 0506 167 11 59

 BİLGEN BİNGÖL
Okunma Sayısı: 3151


44.210.99.209
YAZARIN DİĞER YAZILARI

Aidat Borcu Sorgulama
Köşe Yazıları
ERSİN EVREN

ERSİN EVREN

ERSİN EVREN

BİLGEN BİNGÖL

ERSİN EVREN

ERSİN EVREN

ERSİN EVREN

ERSİN EVREN

ERSİN EVREN

Egesporkulübü

Egesporkulübü

ERSİN EVREN

ERSİN EVREN

BİLGEN BİNGÖL

BİLGEN BİNGÖL

GAMZE SEDİR

HAKAN DÜZ

GAMZE SEDİR

HAKAN DÜZ

Son Ziyaretçi Yorumları
Donay Güngör
Hayatımda güzel bir renksiniz. Biz kavramı gelişmiş, herkese hitap edebilen ve kucaklayan yapınizla iyki varsiniz. Başarılarınızın devamını dilerim. sizleri seviyorum

İlker kuzey
Zaman içersinde insanoğlunun dört duvar arasında kalıp kendini göstermemesi ve zaman ilerledikçe içinde kalan yapmak isteyip yapamadıklarına ufakda olsa bir donuş sağlıyan derneğimizin. İnsanlara sende varsın dedirtebilmek adına sevgi ve sağlık dolu dana nice birlikte var oluşlarımız adına birşeyler yapabilmek. Emeğine sağlık değerli başkanım daha güzel, sağlık ve huzur dolu yıllara hep beraber.

Güler Bayrak
#Sıcacık Bir Dernek # Hakan hocam emeğinize sağlık.. 5 yıl önce derneğinizle tanıştım, iyikilerimdensiniz.. Sağlığım ve pandemi dolayisiyle bir süredir ayrı kaldım, fecebook sayesinde yanınızdaydım. her gün dernek sayfamızda beğenilerimi yaptım. Bildiğim en en ciddi düzgün, yaptığının arkasında olan, Ege sevenler derneği Başkanı ve başkan yardımcısına, sevgili eğitmenlerimize, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Başarılarınızın devamını diliyorum.. Sevgilerimle🥰🥰


Tüm ziyaretçi yorumları için tıklayınız.
Günlük Gazeteler

 

© Copyright 2021  V4.1 Tüm Hakları Saklıdır. | Dernek Sitesi | Köy Sitesi


Top